Sunday, Apr 22nd

Last update07:55:56 PM GMT

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ปฏิบัติของ 7 ก้าว อ

  • PDF

อาการปฏิบัติของ 7 ก้าว อ
กับชีวิตที่ยืนยาว จิตที่แจ่มใส ร่างกายที่แข็งแรง

 

ท่านเคยถามตัวเองบ้างไหมว่า...ทำไมคนเราจึงเจ็บป่วยกันมากขึ้นๆ ทั้งๆที่ได้มีการพัฒนาการด้านการแพทย์และพยาบาล แต่ก็ไม่สามารถจะสร้างโรงพยาบาลและยารักษาโรคได้ทันกับการพัฒนาการของโรคต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาตัวของมันเองไปอย่างรวดเร็วท่านทราบไหมว่าหมอไทยอายุเฉลี่ยเท่าไหร่?
ประเทศไทยเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว อายุเฉลี่ยของหมอ 62 ปี แต่ปัจจุบันหมอผู้ชายอายุเฉลี่ยเหลือ 55 ปี และหมอผู้หญิงอายุเฉลี่ยเหลือเพียง 53 ปีน่าตกใจไหมครับ?..........................
.................แล้วหมอเสียชีวิตด้วยโรคอะไรมากที่สุด?

ในสมัยก่อนหมอจะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดมากที่สุด แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว หมอเสียชีวิตด้วย “โรคมะเร็ง” เป็นอันดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นท่านที่เป็นมะเร็งไม่ต้องเสียใจครับ ตอนนี้หมอเป็นมะเร็งมากกว่าชาวบ้านและตายมากกว่าชาวบ้าน หมอที่เป็นมะเร็งแล้วไม่ค่อยมีใครที่รอดชีวิตเลย ชาวบ้านเสียอีกที่กลับรอดมีชีวิตมากกว่า เป็นเพราะอะไร? ก็เพราะว่าพวกหมอจะมี “อัตตาสูง” เรียนมามาก รู้อยู่ว่าการรักษาแผนปัจจุบันยังไม่สามารถกำจัดมะเร็งได้ และหมอก็ไม่ศรัทธาการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก เพราะไม่เคยมีการสอนในโรงเรียนแพทย์ หมอเลยสรุปว่า...แพทย์ทางเลือกรักษาไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์

ทำอย่างไรเราจึงจะมีร่างกายแข็งแรง จิตแจ่มใส ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย? คำตอบก็คือ คนเราจะมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ก็ต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักธรรมชาติจนเป็นนิสัย

ปัจจุบันมีผู้คนมากมายที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองไป เพราะได้ปฏิบัติตัวตามแนวคิด “7 ก้าว อ.” แม้แต่คนที่ป่วยเป็นมะเร็งในระยะที่หมอบอกว่า “ให้กลับไปรอความตายอยู่ที่บ้าน” ก็ยังมีความหวังที่จะไม่รู้สึกเจ็บปวด ทรมาน และมีชีวิตยืนยาวได้ด้วยวิธีการปฏิบัติตัวตามหลัก “7 ก้าว อ.” ซึ่งเป็นแนวทางที่เรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ เพื่อสุขภาพแข็งแรงมีจิตแจ่มใสและอายุยืนยาว

About us

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยถูกฟูมฟัก ปลูกฝัง ครอบงำด้วยระบอบประชาธิปไตยตะวันตก ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี จนเอกลักษณ์ชองไทยถูกทำลาย เกิดพฤติกรรม เน้นกิน ดื่ม เที่ยว ใช้ทุกทรัพยากรอย่างเกินพอดี เพื่อสร้างความสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแก่ปัจเจกชนที่รู้ไม่เท่าทัน ขาดจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม จนเป็นเหตุปัจจัยก่อปัญหามากมายตั้งแต่ระดับเล็กสุด คลิกที่นี่...

Contact us

You are here