Sunday, Apr 22nd

Last update07:55:56 PM GMT

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข่าวชัวร์คนชัด โดย ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 09.00 น.

  • PDF

รายการเพิ่อสังคมไทย มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในมุมมองของคุณไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 09.00-10.30 น. และรีรันให้รับชมได้ทุกวันทางเว็บไซด์ www.thaiassembly.com

รายการ “ข่าวชัวร์ คนชัด โดยไชยวัฒน์ สินสุวงศ์”  ดำเนินรายการโดย พัดชา ธนฤกษ์

บอกเล่า สรุป ชี้ให้เห็นถึงแก่นแท้ของปัญหาที่คนไทย ชาติไทยกำลังเผชิญอยู่ พร้อมบทวิเคราะห์ และสรุปทางออก รวมถึงประเมินโอกาส ความเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์ในอนาคต เพื่อให้ข้อมูลอันเป็นความรู้ สร้างความเข้าใจ นำไปสู่การรวบรวมโดยผู้ชม เพื่อการพิจารณา และตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณที่ถูกต้อง เหมาะสมไม่ตกเป็นเหยื่อกระแสสังคม หรือข่าวลือ เพื่อบ่อนทำลาย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

แฟนรายการห้ามพลาด เริ่ม อาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-10.30 น.

About us

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยถูกฟูมฟัก ปลูกฝัง ครอบงำด้วยระบอบประชาธิปไตยตะวันตก ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี จนเอกลักษณ์ชองไทยถูกทำลาย เกิดพฤติกรรม เน้นกิน ดื่ม เที่ยว ใช้ทุกทรัพยากรอย่างเกินพอดี เพื่อสร้างความสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแก่ปัจเจกชนที่รู้ไม่เท่าทัน ขาดจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม จนเป็นเหตุปัจจัยก่อปัญหามากมายตั้งแต่ระดับเล็กสุด คลิกที่นี่...

Contact us

You are here