Sunday, Apr 22nd

Last update07:55:56 PM GMT

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

สถานนีวิทยุ100.75 MHz

  • PDF

ความเป็นมาของสถานนีวิทยุ100.75 MHz

ประวัติโดยย่อ: สถานีวิทยุก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จากน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยโดยการ “ทอดผ้าป่า” เป็นการรวมคนที่มีอุดมการเดียวกัน  คือทุกคนเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อยากให้สถานีวิทยุชุมชนเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ด้อยโอกาส ภายในจังหวัดนครราชสีมา

รายการที่เรานำเสนอมีหลากหลายรูปแบบ เช่น รายการข่าวสารบ้านเมือง ข่าวต้นชั่วโมง

รายการศึกษาโดยการสอนเด็ก รายการอาหารเพื่อสุขภาพ รายการเพลงเพื่อประชาชน รายการเกษตรกร รายการเศรษฐกิจพอเพียง รายการธรรมะ  คณะทำงานแต่ละคนในสถานีวิทยุไม่มีค่าตอบแทนแม้แต่คนเดียว จากวันนั้นจนถึงวันนี้เราได้ผ่านเรื่องราวดีและร้ายมาตลอด4ปี8เดือน ที่ผ่านมา แต่ระยะเวลา4ปีเราได้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นต่างคนต่างอาชีพ เช่น ทนาย อาจารย์ พ่อค้าแม่ขขาย เป็นต้น ภายใต้การดูแลของคณะทำงานแต่ละคนจึงทำให้พวกเราเข้มแข็งได้จนถึงทุกวันนี้ และต้องขอขอบคุณ อาจารย์ ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ ที่คอยให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ และพวกเราจะเป็นที่พึ่งให้ประชาชนต่อไป

สโลแกน รับใช้ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

About us

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยถูกฟูมฟัก ปลูกฝัง ครอบงำด้วยระบอบประชาธิปไตยตะวันตก ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี จนเอกลักษณ์ชองไทยถูกทำลาย เกิดพฤติกรรม เน้นกิน ดื่ม เที่ยว ใช้ทุกทรัพยากรอย่างเกินพอดี เพื่อสร้างความสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแก่ปัจเจกชนที่รู้ไม่เท่าทัน ขาดจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม จนเป็นเหตุปัจจัยก่อปัญหามากมายตั้งแต่ระดับเล็กสุด คลิกที่นี่...

Contact us

You are here